Opći uvjeti korištenja sustava Andrija digitalni asistent

Vlada Republike Hrvatske izražava zahvalnost građanima na suradnji prilikom suzbijanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, uključujući korištenje ANDRIJA DIGITALNOG ASISTENTA.

 1. ANDRIJA DIGITALNI ASISTENT je sustav temeljen na umjetnoj inteligenciji koju Vlada Republike Hrvatske uspostavlja kako bi se rasteretio zdravstveni sustav te postigla veća učinkovitost u uvjetima epidemije bolesti COVID-19.
 2. Sustav ANDRIJA DIGITALNI ASISTENT razvili su i stavili na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske partneri iz “Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju (CroAI)” koja okuplja poslovne subjekte i pojedince angažirane na području razvoja i promicanja umjetne inteligencije u Republici Hrvatskoj. Sustav ANDRIJA DIGITALNI ASISTENT razvijen je u suradnji s i uz stručnu podršku vodećih epidemiologa u Republici Hrvatskoj te koordinaciju i vođenje projekta od strane “Radne grupe za izradu digitalnog asistenta u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2” u okviru Ministarstva uprave Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.
 3. Sustav ANDRIJA DIGITALNI ASISTENT omogućuje korisnicima da putem mobilnog uređaja ili kroz automatizirani pozivni centar komuniciraju izravno sa sustavom, koji je oblikovan na način da simulira ponašanje ljudskog stručnjaka u komunikaciji s korisnicima, dajući upute kako postupati u slučajevima sumnje na zarazu uzrokovanu virusom SARS-CoV-2.
 4. Ključne prednosti sustava ANDRIJA DIGITALNI ASISTENT su rasterećenje zdravstvenog sustava na način da se umanjuje potreba za angažmanom zdravstvenog osoblja prilikom inicijalne komunikacije s građanima kao i osiguravanje jedinstvenog pristupa prema građanima kroz kontinuirano pružanje najnovijih uputa i preporuka izdanih od nadležnih tijela. Sustav ujedno omogućuje epidemiolozima otkrivanje novih žarišta zaraze korona virusom s obzirom da korisnici sustavu dostavljaju informacije o pojavi simptoma u svom kućanstvu time stvarajući temelj za brže reagiranje u prevenciji daljnjeg širenja bolesti.
 5. Prilikom početnog kao i tijekom daljnjeg razvoja sustava ANDRIJA DIGITALNI ASISTENT i primjene istog vodi se računa o temeljnim načelima razvoja umjetne inteligencije koje u svojim smjernicama obznanjuje Europska Unija (Bijela knjiga o umjetnoj inteligenciji - Europski pristup izvrsnosti i povjerenju, Bruxelles 19.2.2020.; Etičke smjernice za pouzdanu umjetnu inteligenciju - Stručna skupina na visokoj razini o umjetnoj inteligenciji (AI HLEG), travanj 2019.), a koje u svojem radu primjenjuju članovi Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju (CroAI). Temeljna načela su ljudski nadzor, robusnost i sigurnost, zaštita podataka, transparentnost, raznolikost, nediskriminacija i pravednost, socijalna dobrobit i zaštita okoliša, te pouzdanost.
 6. S obzirom na vrijeme koje je bilo na raspolaganju za inicijalni razvoj sustava ANDRIJA DIGITALNOG ASISTENTA i okolnosti brzog širenja epidemije bolesti COVID-19, Vlada Republike Hrvatske je u dogovoru s autorima sustava iz Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju (CroAI) odlučila učiniti sustav dostupnim građanstvu u nekoliko faza. Trenutno je u rad puštena pilot (tzv. beta) verzija sustava ANDRIJA DIGITALNI ASISTENT te ja kao takva dostupna ograničenom broju građana. U sljedećim fazama će sustav ANDRIJA DIGITALNI ASISTENT biti dostupan širem krugu građana do potpune uspostave što podrazumijeva prolazak kroz sve faze operacionalizacije.
 7. Sustav ANDRIJA DIGITALNI ASISTENT temelji se na sustavu umjetne inteligencije koji „uči“ te se razvija kroz interakciju s građanima. Zbog toga je potrebno kontinuirano ažuriranje sustava ANDRIJA DIGITALNI ASISTENT u skladu s dinamikom razvoja kao i zbog usklađivanja s najnovijim uputama i preporukama nadzornih tijela, za što je Vlada Republike Hrvatske putem “Radne grupe za izradu digitalnog asistenta u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2” Ministarstva uprave i Ministarstva zdravstva, osigurala odgovarajuću stručnu i poslovno-procesnu podršku autorima sustava iz Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju (CroAI). Stoga je interakcija građana sa sustavom ANDRIJA DIGITALNI ASISTENT poželjna za daljnji razvoj i postizanje pune funkcionalnosti kako bi isti mogao ostvariti postavljene ciljeve oko rasterećenja i povećanja učinkovitosti zdravstvenog sustava Republike Hrvatske u uvjetima pandemije korona virusa.
 8. Rizici koji se obično vežu za uporabu tehnologije umjetne inteligencije, a koja čini temelj sustava ANDRIJA DIGITALNI ASISTENT, očituju se kroz moguću netransparentnost prilikom donošenja odluka, kroz moguću diskriminaciju na temelju spola ili nekih drugih značajki korisnika poput zadiranja u privatni život korisnika kao i kroz moguću zlouporabu sustava. Autori sustava su u fazi dizajna pokušali na odgovarajući način neutralizirati navedene rizike i svesti ih na najmanju moguću mjeru. Međutim, dok se ne provede cjelovita operacionalizacija sustava, iste nije moguće u potpunosti isključiti.
 9. Korištenje sustava ANDRIJA DIGITALNI ASISTENT je dopuštena samo ukoliko imate 18 godina i/ili poslovnu sposobnost za zaključenje ugovora.
 10. Interakcija građana sa sustavom ANDRIJA DIGITALNI ASISTENT poželjna je i radi daljnjeg razvoja sustava na čemu Vlada Republike Hrvatske unaprijed zahvaljuje građanima na korištenju sustava. Važno je da građani u interakciji sa sustavom daju istinite i točne informacije. Vlada Republike Hrvatske i pružatelji usluga Vladi Republike Hrvatske ne preuzimaju odgovornost za štetu koja može nastati korisnicima sustava zbog davanja lažnih ili netočnih informacija, zlouporabe sustava, nepridržavanja ili nerazumijevanja uputa koje im daje sustav u skladu s najnovijim smjernicama i preporukama Vlade Republike Hrvatske i drugih nadležnih tijela vezano uz suzbijanje epidemije bolesti COVID-19.
 11. Sustav ANDRIJA DIGITALNI ASISTENT ne daje zdravstvene savjete niti mu je zadatak da zamijeni liječnike ili drugo zdravstveno osoblje u liječenju pacijenata bilo vezano uz bolest COVID-19 ili bilo koje druge bolesti i zaraze. Vlada Republike i pružatelji usluga Vladi Republike Hrvatske ne preuzimaju odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati korištenjem sustava ANDRIJA DIGITALNI ASISTENT. Građani se upućuju da se obrate svojem liječniku obiteljske medicine, epidemiolozima ili drugim nadležnim tijelima zdravstvene zaštite čiji su kontakti dostupni na internetskim stranicama www.koronavirus.hr, u slučaju da ne razumiju upute ili drugu komunikaciju sa sustavom ANDRIJA DIGITALNI ASISTENT, odnosno ukoliko ih sustav unatoč postojanju simptoma koji koincidiraju sa simptomima uobičajenim u slučaju zaraze korona virusom ne uputi da se dalje jave tijelima zdravstvene zaštite. Građani se u svakom slučaju upućuju javiti tijelima zdravstvene zaštite u slučaju teških simptoma kao što su otežano disanje ili bolovi u prsima. Budući da zadatak sustava ANDRIJA DIGITALNOG ASISTENTA nije vezan uz bolesti i zaraze različite od bolesti COVID-19, građani se upućuju da se u svakom slučaju jave tijelima zdravstvene zaštite u slučaju ozljeda, pojave simptoma drugih bolesti ili zaraza.
 12. Ukoliko imate tehničkih poteškoća s korištenjem sustava ANDRIJA DIGITALNOG ASISTENTA, molimo obratite nam se na mail adresu: podrska@andrija.ai.
 13. Opći uvjeti korištenja objavljeni su dana 10. travnja 2020. Vlada Republike Hrvatske zadržava pravo izmjene i ažuriranja Općih uvjeta korištenja.