Pravila privatnosti

Informacije o osobnim podacima koji se prikupljalju i obrađuju putem Andrija digitalnog asistenta (Andrija)

Voditelj obrade

Ministarstvo zdravstva
Ksaver 200a, 10000 Zagreb
Tel: 01 46 07 555
Službenik za zaštitu podataka: andrija@miz.hr

Podaci koje Andrija prikuplja

Andrija od korisnika prikuplja:
 1. broj mobitela
 2. podaci koji se prikupljaju u komunikaciji. Takvi podaci mogu biti:
a) opći podaci o domaćinstvu
b) opći podaci o članovima obitelji
c) osobna mišljenja i o samoprocjena zdravstvenog stanja
d) podaci o užoj lokaciji

Zakonitost i svrhe obrade osobnih podataka (svrha obrade)

1. Broj mobitela – podatak se prikuplja kako bi se na zahtjev korisnika mogla odvijati komunikacija i stoga je on neophodan za pružanje usluge digitalnog asistenta.

U slučaju uskrate broja mobitela nije moguće aktivirati uslugu jer se komunikacija odvija putem WhatsApp aplikacije i nema mogućnosti komuniciranja bez takvog broja.

 1. Podaci koji se prikupljaju putem komunikacije – podaci se prikupljaju kako bi se mogla pružiti usluga digitalnog asistenta te korisnik sam određuje u kojoj mjeri želi koristiti uslugu i u skladu s time koje podatke želi podijeliti.

Kako bi se što kvalitetnije mogla pružiti usluga digitalne asistencije preporuka je pružiti određeni set podataka koji odražavaju stvarno stanje korisnika. U tu svrhu Andrija postavlja određena pitanja o kućanstvu i njegovim članovima, pitanja koja pomažu korisniku u samoprocjeni zdravstvenog stanja te o užoj lokaciji trenutnog boravka. Pitanja o kućanstvu i njegovim članovima kao i o lokaciji nisu takve naravi da bi zadirala u privatnost korisnika već su generalna i statistička pomoću kojih nije moguće izvršiti identifikaciju bilo koje osobe bez dodatnog identifikatora. Takve dodatne identifikatore ne pohranjujemo niti ne prikupljamo.

Kada korisnik tijekom komunikacije s Andrijom dobrovoljno podijeli informaciju o lokaciji, podatak nije takve naravi da bi se pomoću njega mogla odrediti točna adresa korisnika. Podatak nije vezan za mjesto prebivališta ili boravišta korisnika već pruža informaciju samo o trenutno užoj lokaciji. Stoga takvim podatkom nije moguće utvrditi identitet osobe bez dodatnih, izravnih ili neizravnih identifikatora. Podaci o trenutno užoj lokaciji korisnika omogućuju voditelju obrade da s obzirom na izraženu sumnju zaraženosti s virusom SARS-CoV-2, kvalitetnije rasporedi svoje kapacitete po teritorijalnim područjima RH čime se korisniku omogućuje kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga.

Andrija ne zahtjeva informacije o zdravstvenom stanju korisnika ili članova njegovog kućanstva. To znači da se korisnika neće tražiti bilo koji podatak kojim bi se omogućila jedinstvena identifikacija pojedinca kao niti drugi podatak kojim bi se mogla identificirati osoba bez dodatnog izravnog ili neizravnog identifikatora. Voditelj obrade ne pohranjuje niti ne prikuplja takve dodatne identifikatore koji bi isto omogućavali.

Korištenje Andrije u potpunosti je dobrovoljno kao i svi podaci koji se pružaju putem komunikacije. Međutim, kako bi Andrija ispunio svoju svrhu digitalnog asistenta preporuka je odgovoriti na postavljena pitanja i pružiti određene podatke koje odražavaju stvarno stanje prema mišljenju tog korisnika.

Korisnik može pružiti i više različitih odgovora na prethodno odgovoreno pitanje vračajući se na glavni izbornik. Na taj način korisniku se omogućava upoznavanje s preporukama za postupanje u različitim mogućim situacijama.

U slučaju kada se Andriji uskrate odgovori on neće moći ispuniti svoju svrhu digitalnog asistenta i pružiti upute kako postupati u različitim situacijama u slučaju sumnje na zarazu virusom SARS-CoV-2. Međutim, uskrata takvih podataka neće utjecati na pružanje ostalih korisnih informacija koje Andrija pruža kroz svoj sustav:

a) opće informacije o koronavirusu,
b) pregled važnijih telefonskih brojeva.

Podaci koji se prikupljaju putem digitalnog asistenta potrebni su kako bi se mogla pružiti usluga na zahtjev korisnika i stoga se oni prikupljaju na zakonitoj osnovi u skladu s člankom 6. stavak 1 točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kategorije primatelja podataka

Obvezujemo se na povjerljivost i čuvanje osobnih podataka i nećemo ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez posebnog odobrenja, osim u slučajevima kada smo na isto u obvezi. U tom slučaju podatke prosljeđujemo samo trećim osobama koje pružaju razumna jamstva te su poduzele odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala i zaštitila prava svakog korisnika Andrije.

Razdoblje pohrane

Podaci se pohranjuju na razdoblje od tri mjeseca od dana posljednje komunikacije.

Rok je određen temeljem pažljive i dokumentirane procijene stručnjaka kako bi se na što primjereniji način zadovoljili kriteriji pružanja usluge koju korisnik nastavno može očekivati a pri tome se podaci minimalno zadržali u obradi.

Nakon proteka roka od tri mjeseca podaci se izlučuju iz sustava obrade.

Korisnik može ograničiti takvu obradu kao i zatražiti brisanje svojih podataka.

Legitimni interesi voditelja obrade

Voditelj obrade pohranjuje osobne podatke na rok od tri mjeseca nakon ispunjenja svrhe za koju su podaci prikupljeni.

Korisnik može ponovno zatražiti uslugu digitalnog asistenta i na taj način se omogućuje da se istom ne postavljaju sva pitanja na koja je već prethodno odgovorio. Također, postavljajući ostala pitanja voditelj obrade dobiva širu sliku mogućeg stanja korisnika što omogućuje i kvalitetnije pružanje usluge digitalnog asistenta.

Ovakva obrada je u skladu Općom uredbom o zaštiti podataka i vrši se na temelju čl. 6. st. 1 t. (f) uz prethodno provedenu procjenu učinka na zaštitu podataka kojom je utvrđen minimalan rizik za prava i slobode korisnika

Korisnik može u svakom trenutku podnijeti prigovor službeniku za zaštitu podataka kako bi ograničio ili zabranio primjenu ovog legitimnog interesa bez posebnog obrazloženja. U tom slučaju postupiti će se prema traženju i legitimni interes neće se primjenjivati na njega.

Korisnik može zatražiti i brisanje podatka.

Informacije koje se odnose na daljnju obradu

Nakon ispunjenja svrhe prikupljanja podataka podaci se anonimiziraju na način da više nije moguća njihova naknadna re-anominizacija.

Anonimizirani podaci se sukladno Uvodnoj izjavi (26) Opće uredbe ne smatraju osobnim podacima. Tako anonimizirani podaci dalje se obrađuju u znanstvene i statističke svrhe i te je takva daljnja obrada predviđena Općom uredbom o zaštiti podataka uzimajući u obzir kontekst u kojem se podaci prikupljaju i postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera

Prijenos u treće zemlje

Osobni podaci ne namjeravaju se prenositi u treće zemlje ili međunarodnim organizacijama.

Sigurnost obrade

U svrhu zaštite osobnih podataka uvedene su odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja.

Nakon nezavisne procjene rizika poduzete su primjerene mjere kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

Pravo na pristup

U svakom trenutku korisnik može zatražiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci. Onda kada se podaci obrađuju, korisnik ima pravo zatražiti pristup podacima i informacije o obradi.

Pravo na ispravak

Korisnik može bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje

Korisnik može zatražiti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose i u tom slučaju podaci će se obrisati bez odgađanja i o tome obavijestiti korisnika.

Pravo na ograničenje obrade

Korisnik ima pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u slučaju kada:
 • osporava točnost podataka, (na razdoblje kojim se omogućuje provjera točnosti),
 • ako je obrada nezakonita pri čemu se protivi brisanju podataka,
 • ako korisnik uloži prigovor na obradu može ograničiti istu sve do rješavanja prigovora.

Administrativni trošak

Korisnik ostvaruje prava bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška.

Obavijestit ćemo o administrativnom trošku u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu prije naplate.

Pravo na pritužbu i prigovor

Korisnik može podnijeti pritužbu ili prigovor na obradu svojih osobnih podataka.

Sve pritužbe ili prigovori nastoje se obraditi u roku od mjesec dana. Ako se u roku od mjesec dana iz bilo kojeg razloga ne uspije donijeti odluka, obavijestit ćemo o razlozima kašnjenja i roku u kojem se može očekivati rješavanje pritužbe ili prigovora (ne duže od 2 mjeseca).

Obavijest i o promjenama

Provode se redovne provjere i dopune organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka kako bi se osigurala njihova adekvatna zaštita.

Molimo da stoga s vremena na vrijeme provjerite ažuriranja i dopuneovih pravila privatnosti.

U slučaju da su dopune i izmjene takve naravi da mogu bitno utjecati na prava i slobode korisnika o tome ćemo na primjeren način obavijestiti.

 • Korisnici čiji se kontakt podatak nalazi u sustavu pohrane, obavijestiti će se putem tog kontakta;
 • Korisnici čiji kontakt podatak je izbrisan, obavijestiti će se putem ove web stranice i/ili sredstvima javnog priopćavanja.

Način ostvarivanja prava

Na postavljene zahtjeve za ostvarenje prava na pristup podacima, prigovore te odgovore na ostale upite i tražene informacije dostavit će se u elektroničkom obliku, osim ako u zahtjevu nije navedena e-mail adresa ili se izričito zatražila dostava odgovora putem pošte.

Prilikom postavljanja zahtjeva, molimo da nam dostavite nužne podatke koji su nam potrebni za postupanje po vašem zahtjevu i za vašu identifikaciju.

Za ostale upite i informacije o obradi osobnih podataka može se kontaktirati službenik za zaštitu podataka.

Prigovor Agenciji za zaštitu podataka

Ako smatrate kako je došlo do povrede vaših prava možete uputiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb.

Sudjelovanje u pripremi organizacijskih mjera zaštite

Izrađeno uz savjetodavnu i stručnu pomoć Ines Bolkovac, savjetnice za zaštitu osobnih podataka, iz Udruge „Hrvatski centar za zaštitu osobnih podataka – FERALIS".

Politika kolačića

Što su kolačići

Kolačić predstavlja informaciju koja se pohranjuje na Vaše računalo od strane internetske stranice koju posjećujete. Kolačići obično spremaju Vaše postavke te postavke za internetsku stranicu kao što su željeni jezik ili adresa. Nakon što naknadno opet posjetite istu internetsku stranicu, internetski preglednik povratno odašilje kolačiće koji pripadaju toj internetskoj stranici. Time se omogućava internetskoj stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Informacije koje kolačići mogu pohranjivati

Kolačići mogu pohranjivati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako vi to omogućite. Naime, internetska stranica andrija.ai ne može dobiti pristup informacijama koje niste dali i ne može pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti Vaše postavke internetskog preglednika kako bi mogli sami birati hoćete li zahtjeve za pohranu kolačića odobriti ili odbiti, obrisati spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internetskog preglednika i slično.

Svrha kolačića

Kako bi se osigurao pravilan rad internetske stranice andrija.ai, daljnja unapređenja internetske stranice, te radi poboljšanja Vaših iskustava u pregledavanju, internetska stranica andrija.ai na Vaše računalo pohranjuje malenu količinu informacija (kolačiće).

Pristanak na pohranjivanje kolačića

Korištenjem internetske stranice andrija.ai bez promjene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na pohranu kolačića na Vaše računalo, prihvaćate korištenje i pohranu kolačića na Vaše računalo. Ukoliko ne pristanete na pohranu kolačića, pohranjivanje istih na Vašem računalu bit će onemogućeno, a Vi ćete i dalje biti u mogućnosti pregledavati internetske stranice andrija.ai.

Način onemogućavanja kolačića

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na Vašem računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem internetskom pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite internetski preglednik koji koristite: - Chrome - Firefox - Internet Explorer - Opera -Safari

Ako onemogućite kolačiće, moći ćete koristiti sve funkcionalnosti na internetskoj stranici andrija.ai

Privremeni kolačići

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću privremenih kolačića web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Trajni kolačići

Trajni ili spremljeni kolačići ostaju pohranjeni na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivat prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Trajni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

Kolačići prve strane

Kolačići prve strane dolaze s web-mjesta koje posjećujete, a mogu biti trajni ili privremeni. Uz pomoć tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Kolačići treće strane

Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje posjećujete. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje interneta u marketinške svrhe.

Koristi li andrija.ai kolačiće?

Internetska stranica andrija.ai koristi kolačiće kako bi Vam se omogućilo što bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi andrija.ai i zašto?

Internetska stranica andrija.ai koristi:
 • Trajne kolačiće – obično imaju datum isteka daleko u budućnosti, te će ostati u Vašem pregledniku sve dok ne isteknu ili dok ih ručno ne izbrišete. Koristimo ih kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati internetsku stranicu prema Vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.

Postoje li na andrija.ai kolačići treće strane?

Postoji vanjski servis koji na Vašem računalu pohranjuje limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane internetske stranice andrija.ai, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogućujemo:
 • Mjerenje posjećenosti – internetska stranica andrija.ai koristi servis za mjerenje posjećenosti, a to je Google Analytics.
 • Internetska stranica može sadržavati poveznice na stranice trećih. Ako slijedite poveznicu na bilo koju internetsku stranicu trećih, molimo imajte u vidu da navedene stranice imaju vlastite Politike o privatnosti i o korištenju kolačića za koje mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost niti obvezu. Molimo da provjerite navedene politike prije ostavljanja osobnih podataka na internetskim strancima trećih.

U nastavku su primjeri kolačića koje koristi andrija.ai uključujući pojedinosti o njihovoj svrsi i druge informacije koje Vam mogu biti korisne. U svakom slučaju imajte na umu da ako odlučite pristupiti internetskim stranicama trećih strana putem internetske stranice andrija.ai kolačići navedeni u nastavku možda ne čine sveobuhvatan popis.

Google-analytics.com

 • Vrsta: treća strana iz tvrtke Google Inc.
 • Svrha: Google Analytics postavlja kolačiće kako bi nam omogućio praćenje korištenja stranica i usluga na našim internetskim stranicama
 • Koji podaci se zadržavaju: trajanje posjeta, prikazi stranica, lokacija, operativni sustav, preglednik, put ulaza, broj posjeta
 • Poveznica s osobnim podacima? Ne
 • Vrsta kolačića? Trajno
 • Kolačići treće strane? Da, Google Inc.
 • Pravila trećih strana: Google privacy policy

Ukoliko želite onemogućiti da navedeni servisi pohranjuju kolačiće na Vašem računalu, možete blokirati predmetne kolačiće tako da ih isključite na ovoj stranici ili preuzmete i instalirate dodatak za preglednik Google Analytics Opt-out.

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića

Trenutno postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. O navedenoj temi se možete podrobno informirati na sljedećim poveznicama:

Izmjene politike o korištenju kolačića

Odredbe ove Politike mogu se s vremena na vrijeme mijenjati. Svaku izmjenu koju naknadno unesemo u ovu Politiku objaviti ćemo na ovoj internetskoj stranici ili ćemo Vam se obratiti putem drugih komunikacijskih kanala.

Kontakt

Sva pitanja, komentare i upite vezane za Politiku kolačića možete poslati na podrska@andrija.ai